خرید از این فروشگاه با پرداخت کارت به کارت میسر است. ارسال کالا از طریق پست، تی پاکس و در مواردی بنابه خواست مشتری از طریق توشه راه‌آهن صورت می گیرد.